Doofheid

Start de online hoortest


Wat is doofheid?

Personen die doof zijn, kunnen niet – of bijna niet – horen. Er bestaan verschillende vormen van doofheid, en de doofheid kan verschillende oorzaken hebben. Bij doofheid oorzaken zijn vaak erfelijke factoren in het spel, maar de doofheid kan ook ontstaan zijn door bijvoorbeeld een hoofdtrauma of als gevolg van hersenvliesontsteking. In sommige gevallen blijven de oorzaken van doofheid onbekend. Erfelijke doofheid is soms al aanwezig bij de geboorte. In andere gevallen treedt de doofheid pas later op.

doofheid

Plotse doofheid

Plotselinge doofheid betekent dat iemand op heel korte tijd gedeeltelijk of volledig zijn gehoor verliest. Het gehoorverlies kan binnen enkele minuten tijd intreden en situeert zich vaak maar aan één van beide oren. Vaak zorgt plotse doofheid in één oor ook voor evenwichtsstoornissen en misselijkheid. Plotse doofheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals een hoofdtrauma of een hersenvliesontsteking, maar vaak is er niet meteen een oorzaak te vinden. Het gehoor herstelt zich in sommige gevallen gedeeltelijk of volledig, binnen enkele weken. Wanneer het gehoor zich na het intreden van de plotse doofheid niet of slechts gedeeltelijk herstelt, moet er een beroep gedaan worden op hulpmiddelen om het gehoor toch enigszins te verbeteren. Dat kan, afhankelijk van de situatie, met een hoortoestel of een cochleair implantaat.

Hulpmiddelen bij doofheid

De beschadiging die de doofheid veroorzaakt, kan zich op verschillende plaatsen in het oor situeren. Ook kan de ernst van de beschadiging verschillen. Afhankelijk daarvan kan de doofheid behandeld worden met een hoorapparaat of met een cochleair implantaat. Een cochleair implantaat is een elektronisch toestel dat tijdens een operatie wordt geïmplanteerd en dat de functie van het oor (gedeeltelijk) overneemt.

Doof worden leidt niet langer tot een sociaal isolement. Uw audioloog zal u op maat adviseren en u nog meer informatie aanbieden over de soorten van doofheid zoals perceptiedoofheid, eenzijdige doofheid, acute doofheid, tijdelijke doofheid of erfelijke doofheid.