Corona en gehoorverlies 

Heel wat virale en bacteriële infecties kunnen plots gehoorverlies in de hand werken. Uit onderzoek blijkt dat de “oudere” coronavirussen hier geen of zeer weinig extra effect op hadden. Bij de recentere SARS-CoV-2 - de variant die de pandemie veroorzaakte - is dat waarschijnlijk wel het geval. 
 
Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology zijn erin geslaagd om aan te tonen dat covid bepaalde cellen in ons binnenoor kan aantasten. Door via een cellulair model de weefsels van het binnenoor na te bootsen en die te besmetten met het virus, werd dat duidelijk. Het onderzoek was vooral gericht op de gebieden gelinkt aan de perceptie van beweging en evenwicht. 
 
Naast het bewegings- en evenwichtsorgaan, kunnen ook de haarcellen in onze oren aangetast worden door het coronavirus. Dat werd bevestigd door een onderzoek uitgevoerd aan de Qena Medical School (South Valley University) in Egypte. Gedurende twee weken werden 20 besmette en 20 niet-besmette personen aan gehoortests onderworpen. De besmette groep scoorde steeds slechter en dus wordt het virus ervan verdacht een negatieve invloed te hebben op de werking van het oor. 
 
Uit anekdotische rapporten van een andere studie blijkt dan weer dat de Deltavariant mogelijks meer oorpijn veroorzaakt dan andere mutaties van het virus. Dat is niet geheel verwonderlijk, aangezien deze variant veel symptomen uitlokt die gelinkt zijn aan de bovenste luchtwegen. Mogelijks wordt hierdoor meer druk uitgeoefend op de oren, waardoor de kans op infecties en hoorproblemen groter is. 
 

Gevolg of symptoom? 

De vraag die bij de studies hierboven rijst is de volgende: is het gehoorverlies in geval van covid een symptoom of een gevolg ervan? Met andere woorden: krijgt iemand eerst te kampen met gehoorverlies vooraleer hij/zij ziek wordt of ontstaat het gehoorverlies als een gevolg van het virus. Het antwoord blijft vooralsnog onduidelijk.
 
Bij de eerste studie die hierboven vermeld wordt, zijn de bevindingen gelinkt aan symptomen. Uit de andere studies blijkt dan weer het omgekeerde. Daar is gehoorverlies - los van enkele uitzonderlijke gevallen - zelden een symptoom van het virus. Klachten als opbouwend gehoorverlies, tinnitus en duizeligheid zien we daar vaker terug tijdens de het infectieproces. Meestal manifesteren ze zich een paar dagen tot een paar weken na de besmetting. 
 

Het effect van medicatie 

Waar wel al meer zekerheid over bestaat, is het effect van medicatie die gebruikt wordt in de strijd tegen het virus. Sommige daarvan hebben bijwerkingen die nefast zijn voor het gehoor. Zo zijn gehoorverlies, een zingend geluid in de oren, vertigo en duizeligheid frequent aangegeven als bijwerkingen. Die nemen uiteraard wel weer af wanneer de inname van het medicijn wordt afgebouwd of stopgezet.  
 

Zelf last van gehoorproblemen bij besmetting? 

Zoals je leest is het momenteel (nog) moeilijk om sluitende uitspraken te doen over de verhouding tussen COVID-19 en gehoorproblemen of -verlies. Soms lijkt er een heel duidelijk verband aanwezig te zijn, soms niet. Aangezien onderzoek naar het virus zelf nog in kinderschoenen staat, is het niet vanzelfsprekend om feiten vast te stellen. 

Ben je zelf in aanraking gekomen met covid en heb je tijdens of na je besmetting blijvende gehoorproblemen opgelopen? Raadpleeg dan zeker (wanneer je volledig genezen bent) een audioloog. Hij/zij leest via een audiogram af hoe het met je gehoor gesteld is. Op basis daarvan kunnen ze je verder helpen of doorverwijzen naar een NKO-arts.