Speciale beltoon voor slechthorenden

Mensen met gehoorverlies horen niet altijd hun telefoon overgaan. Daardoor zetten zij het volume vaak erg hard, wat dan weer storend kan zijn voor hun omgeving. Nu is hier een oplossing voor ontwikkeld, namelijk een simulatiegeluid. Dit geluid klinkt voor slechthorenden als een normale beltoon.

Mensen met gehoorverlies kunnen bepaalde tonen nog wel horen. De beltoon is daarop gebaseerd. De melodie is te horen tussen 800Hz en 1000Hz, maar ook de tonen hier omheen worden meegepakt. Het heldere geluid is te onderscheiden van omgevingsgeluiden, maar stoort andere mensen niet. De speciale beltoon voor slechthorenden bestaat uit korte tonen met een variatie in ritme, melodie, frequentie en volume. Zo mist u nooit meer een telefoontje!