Hoe werkt een hoortoestel?

Wanneer bepaalde hoogfrequente geluiden niet meer naar de hersenen worden doorgestuurd, vergeten de hersenen geleidelijk hoe ze deze geluiden moeten interpreteren. Ze vergeten dus letterlijk hoe ze moeten horen.

Bij een matig gehoorverlies kan tot 100% van het verloren gehoorvermogen opnieuw worden aangeleerd. Het hoortoestel werkt dan als een soort ‘trainer’ voor de hersenen om het verloren gehoorvermogen terug te winnen.

Wat kunnen hoortoestellen voor u betekenen?

Met hoortoestellen kan de drager gesproken taal duidelijker verstaan en opnieuw geluiden horen die door het gehoorverlies onhoorbaar waren geworden. Hoortoestellen vergroten de beperkte bandbreedte van de geluidsomgeving. De drager kan zachte en hoge tonen opnieuw horen en specifieke geluiden en betekenisnuances opnieuw onderscheiden.