Verschillende soorten gehoorverlies

Tussen ‘goed horen’ en ‘niets horen’ liggen veel verschillende niveaus van gehoorverlies. Experts maken een onderscheid tussen mild, matig, ernstig en zeer ernstig gehoorverlies. De meeste gevallen van gehoorverlies behoren tot de categorieën mild of matig. De menselijke spraak bestaat uit klinkers en medeklinkers met verschillende luidheid en frequentieniveaus. Ze worden op het audiogram als een zogenaamde ‘spraakbanaan’ geregistreerd. Het is een eenvoudige manier om te controleren of het volledige spectrum van de spraak nog steeds hoorbaar is en hoe het gehoor van een persoon na verloop van tijd verandert.

Content-Image-2.2-tabelle_NL.jpg

Mild gehoorverlies

Zachte geluiden zijn moeilijk hoorbaar. In een luide omgeving is spraak moeilijk te verstaan.

Matig gehoorverlies

Zachte en matig luide geluiden zijn moeilijk hoorbaar. Het verstaan van spraak wordt zeer moeilijk als er achtergrondgeluid aanwezig is.

Ernstig gehoorverlies

Tijdens gesprekken moet er luid worden gesproken. Groepsgesprekken zijn enkel met grote inspanningen mogelijk.

Zeer ernstig gehoorverlies

Slechts sommige heel luide geluiden worden gehoord. Zelfs met grote inspanningen is communicatie zonder hoortoestel niet meer mogelijk.