Wat is aan leeftijd gebonden gehoorverlies?

Aan leeftijd gebonden slechthorendheid, ook wel bekend als presbyacusis, is een vermindering van het gehoorvermogen dat optreedt als u ouder wordt. Het is de meest voorkomende vorm van sensorineuraal gehoorverlies. De term sensorineuraal gehoorverlies betekent dat de haarcellen in uw binnenoor of uw zenuwbanen beschadigd zijn. In de meeste gevallen betreft het gehoorverlies beide oren.

Misschien vindt u het verrassend dat aan leeftijd gebonden gehoorverlies al op relatief jonge leeftijd kan beginnen. Uw gehoor kan al verslechteren vanaf uw dertigste of veertigste en mettertijd steeds verder afnemen. Hoewel presbyacusis niet levensbedreigend is, is het geen goed idee dit onbehandeld te laten. Als de aandoening ernstiger wordt, zal uw levenskwaliteit eronder lijden.
In een vroeg stadium van presbyacusis, vindt u het misschien moeilijk om geluid op een hoge frequentie te horen. Praten valt in deze categorie, wat betekent dat het verstaan van gesproken taal in de loop der tijd steeds moeilijker wordt. Anderen verstaan wordt nog moeilijker in een omgeving met veel lawaai of veel achtergrondgeluiden. Het gehoorverlies;gebeurt zo langzaam dat u misschien niet eens beseft dat u niet meer zo goed hoort als vroeger.

Wanneer na verloop van tijd uw gehoorverlies verergert, zal u merken dat naast hoge tonen nu ook andere frequenties moeilijker worden. Ontdekken waar een geluid vandaan komt en de bron herkennen, wordt moeilijker. U kunt ook te maken krijgen met tinnitus (oorsuizen), duizeligheid en zelfs evenwichtsproblemen.
aan-leeftijd-gebonden-gehoorverlies
Aan leeftijd gebonden gehoorverlies kan uw levenskwaliteit sluipend verminderen. Wanneer mensen zich realiseren hoe groot hun gehoorverlies is, worden ze vaak zeer ontmoedigd en terughoudender om deel te nemen aan sociale interacties. Sociaal isolement en depressies zijn vaak het gevolg van problemen met het gehoor. Wie worstelt met presbyacusis, kan deze emoties vermoedelijk maar al te goed begrijpen. Het is niet eenvoudig om vast te stellen dat u niet meer goed hoort en anderen niet goed verstaat.

Daarnaast kan gehoorverlies ook al snel een veiligheidsrisico worden. Kunt u zich voorstellen dat u het snerpende brandalarm niet hoort wanneer uw huis in brand staat? Of de sirene van de ziekenwagen niet hoort op de snelweg? Al deze situaties kunnen u letsel berokkenen. Als u te maken hebt met aan leeftijd gebonden gehoorverlies, is het cruciaal om een gehoortest te doen bij een audicien. Uw arts kan de mate van beschadiging van uw auditief systeem vaststellen en u adviseren over de best mogelijke oplossing voor uw problemen. Indien nodig kan hij of zij een hoorapparaat aanbevelen om uw gehoor te verbeteren en uw zelfvertrouwen te herwinnen.

Hoe gewoon is aan leeftijd gebonden gehoorverlies?

Als u lijdt aan gehoorverlies gebonden aan uw leeftijd, dan staat u zeker niet alleen. Het is namelijk één van de meest voorkomende gezondheidsproblemen onder ouderen. Wereldwijd betreft dit miljoenen mensen. 

Wat veroorzaakt aan leeftijd gebonden gehoorverlies?

Hoewel het verleidelijk kan zijn om uw afnemende gehoorsvermogen alleen te wijten aan het ouder worden, is er meer aan de hand. Ook al begrijpen wetenschappers de exacte oorzaken nog niet helemaal, toch is het waarschijnlijk dat diverse factoren zorgen voor gehoorvelies bij het ouder worden. Het is nog niet duidelijk of het probleem in het binnen-, midden- of buitenoor schuilt.

Artsen geloven dat presbyacusis wordt veroorzaakt door een combinatie van omgevings-, genetische en lifestylefactoren. De kans is ook groot dat het gehoorverlies ontstaat door veranderingen in het binnenoor. In het binnenoor worden geluidsgolven omgezet in zenuwimpulsen.
Verlies van haarcellen in het slakkenhuis
Het verlies van de fijne zenuwen in de vorm van haarcellen in het slakkenhuis, de cochlea, wordt vaak genoemd als primaire oorzaak. De cochlea is het orgaan dat geluid waarneemt. De zenuw van de cochlea (ook wel auditieve zenuw genoemd) moet waargenomen auditieve informatie rechtstreeks van het slakkenhuis doorgeven aan de hersenen. Levenslange blootstelling aan lawaai kan deze gevoelige haarcellen beschadigen.
Veranderingen van het trommelvlies
Een andere theorie suggereert dat in plaats van het binnenoor veranderingen van het trommelvlies de wortel van het probleem kunnen zijn. Het blijven allemaal theorieën, er is nog niets bewezen. De waarheid is dat de medische gemeenschap niet zeker weet wat de precieze oorzaak is. Waarschijnlijk zorgt een combinatie van diverse factoren voor gehoorverlies terwijl we ouder worden.
Genetische factoren
Vermoedelijk spelen onze genen ook een rol. Wie in de familie andere gevallen van presbyacusis kent, loopt een verhoogd risico. Ook omgevingsfactoren en de levensstijl zijn al in verband gebracht met aan leeftijd gebonden gehoorverlies.
Blootstelling aan lawaai
Langdurige blootstelling aan harde geluiden is erg schadelijk voor uw auditief systeem. Roken en blootstelling aan zware metalen als kwik of lood kunnen uw oren ook schaden. Bepaalde medicijnen kunnen toxisch zijn voor de cellen in uw binnenoor en gehoorverlies veroorzaken.
Voedingspatroon
Hoewel de wetenschap het verband tussen gehoorverlies en het voedingspatroon nog niet volledig ontrafeld heeft, lijkt het erop dat voedingstekorten ook kunnen bijdragen aan presbyacusis.
Als u denkt dat uw gehoor in de loop der jaren gestaag slechter is geworden, kunt u uw gehoor het best laten controleren door onze audiciens.

Op basis van de uitkomsten van uw gehoortest kan uw audicien de mate van beschadiging in elk oor bepalen. Uw audicien kan samen met u aanbevelingen uitwerken om de beste behandeling voor u uit te stippelen. Gehoorapparaten zijn al met groot succes ingezet als oplossing voor aan leeftijd gebonden gehoorverlies. U kunt vragen naar de verschillende mogelijkheden en de voordelen van een hoorapparaat uitvoerig bespreken.