Wat zijn de symptomen van de ziekte van Ménière?

De ziekte van Ménière is een aandoening waarbij de vochtbalans van het binnenoor verstoord is. Het evenwichtsorgaan en het gehoororgaan in het binnenoor beschikken over holle bogen die gevuld zijn met vloeistof. Bij een aanval van de ziekte van Ménière zijn de bogen van het slakkenhuis te vol, met volgende symptomen tot gevolg:  
  • Gehoorverlies;  
  • Oorsuizen (tinnitus);  
  • Sterke duizelingen en draaierigheid (van een paar minuten tot enkele uren).   
De ziekte heeft nog andere bijwerkingen, zoals: 
  • Druk op de oren;  
  • Sterke transpiratie;
  • Oogsiddering (nystagmus);  
  • Misselijkheid en overgeven.  

Gehoorverlies en de ziekte van Ménière?

Gehoorverlies en de ziekte van Ménière?

Gehoorverlies is één van de belangrijkste symptomen van de ziekte van Ménière. In de meeste gevallen gaat het om gehoorverlies aan één kant. Aanvankelijk treedt dat gehoorverlies alleen op tijdens een aanval, om vervolgens weer te verdwijnen. Als je de ziekte al een tijdje hebt, kan een blijvende storing van het geluidssignaal ontstaan. Het zijn dan vooral de lage tonen die je minder goed hoort (test je gehoor voor deze lage tonen via onze online hoortest).

Hoe ontstaat de ziekte van Ménière?

De ziekte van Ménière doet zich meestal voor tussen het 20e en 50e levensjaar en treft meestal maar één oor. Bij een langdurig ziekteverloop neemt de waarschijnlijkheid toe dat ook het andere oor door de ziekte wordt aangetast. Door de vaak langdurige, sterke duizelingen worden veel patiënten misselijk en moeten ze overgeven. 

De precieze oorzaken van de ziekte van Ménière? Die zijn (nog) niet bekend, maar er bestaan wel een aantal theorieën. Een mogelijke oorzaak is een scheur in het membraan van Reissner. Dat is een dun celmembraan in het slakkenhuis in het binnenoor. Door de scheur ontsnapt er een vloeistof (kaliumarme perilymfe), waardoor de druk op het slakkenhuis vergroot.  

Andere oorzaken kunnen bepaalde virusinfecties, zoals een middenoorontsteking, zijn.

De ziekte van Ménière: angst voor aanval speelt grote rol

Patiënten die de ziekte van Ménière hebben, leven vaak in angst. Ze zijn bang voor een nieuwe aanval en raken daardoor onder stress. Die psychische component van de ziekte van Ménière mag niet onderschat worden. In die zin is de ziekte onvoorspelbaar, tussen afzonderlijke aanvallen kunnen dagen, weken, maanden of zelfs jaren liggen. Positief is dat het aantal aanvallen met duizeligheid meestal afneemt in de loop van de ziekte. 

Hoe wordt de diagnose van de ziekte van Ménière gesteld?

Herken je zelf één of meerdere symptomen? Ga dan langs bij een NKO-arts. Die kan enkele tests en onderzoeken uitvoeren, kijkt de gehoorgang na en voert een tweezijdige hoortest uit om te bepalen of het gehoor anders is dan dat van het gezonde oor. Omdat ook duizeligheid een typisch symptoom is, onderzoekt de NKO-arts het evenwichtsorgaan en de ogen. Om andere ziektes uit te sluiten, overloopt hij/zij ook je medische voorgeschiedenis.  
 
Er bestaat ook een MRI-methode om de ziekte van Ménière op te sporen. Er wordt naar het binnenoor gekeken waarbij de radioloog kan zien in hoeverre het binnenoor afwijkt van de standaard. Lees meer over hoe deze MRI-methode ingezet wordt bij de ziekte van Ménière.

Hoe wordt de diagnose van de ziekte van Ménière gesteld?

In slechts 5 minuten weten hoe het met je gehoor gesteld is?

Doe hier onze online hoortest.