Overzicht:

Wat zijn cochleaire implantaten?

Een cochleair implantaat (CI) is een auditief hulpmiddel dat kan helpen wanneer de mogelijkheden van een gewoon hoorapparaat op hun grenzen stuiten.

Het maakt een (bijna) volledig herstel van het gehoor mogelijk bij patiënten met gehoorverlies, vergevorderde of aangeboren doofheid.

 

Wat is het verschil met een hoorapparaat?

In tegenstelling tot een hoorapparaat – dat enkel het geluid versterkt – omzeilt het cochleaire implantaat het defecte deel van het binnenoor (= medisch „Cochlea“, vandaar de naam). Hierdoor wordt horen weer mogelijk. Bovendien gebeurt het horen rechtstreeks, d.w.z. zonder vertraging. Het te implanteren gedeelte van het CI wordt door een medische ingreep bij een operatie achter het oor geïmplanteerd. Het uitwendige gedeelte, de zogenoemde spraakprocessor, wordt achter het oor op de huid gedragen en de spoel van de zender hecht zich magnetisch aan het implantaat onder de huid.

Waaruit bestaat een CI?

Een CI bestaat uit 3 delen:
  • de spraakprocessor
  • de spoel van de zender
  • het implantaat.

Hij bestaat onder meer uit de hoogwaardige materialen titanium, silicone en platina. Het implantaat zelf ligt onder de huid en is dus niet zichtbaar. Van buiten is enkel de externe processor te zien. Deze is iets groter dan een extra sterk hoorapparaat.
Foto van een cochleair implantaat in wit

Wat gebeurt er bij de implantatie van een CI?

Het implantaat wordt tijdens een operatie onder volledige narcose direct achter het oor ingebracht. Dit betreft een standaardprocedure. Meestal hebben de patiënten slechts een korte herstelfase nodig en kunnen ze 2 tot 3 dagen na de ingreep het ziekenhuis of de kliniek alweer verlaten. Voor de implantatie is slechts een kleine snede van 4 tot 5 cm in de huid achter het oor nodig.

Wie voert de operatie uit en waar?

De operatie wordt uitgevoerd door een ervaren NKO-arts. Zo’n arts krijgt ook een specifieke training van de producent van het toegepaste implantaat en bespreekt de operatie van tevoren persoonlijk in het kleinste detail met de patiënt.
Grafische weergave van een ingebracht cochleair implantaat
Kind met een cochleair implantaat (CI)

Is een CI voor mij geschikt?

Cochleaire implantaten kunnen een formidabele oplossing zijn voor mensen met gehoorverlies, die door een hoorapparaat (dat enkel het geluid versterkt) niet meer geholpen kunnen worden. Wanneer dat bij u het geval is, kunt u het best met een specialist bespreken of u als kandidaat voor een CI in aanmerking komt. Maar ook bij vergevorderde en aangeboren doofheid kan een cochleair implantaat het gehoor weer herstellen. Bovendien is een CI geschikt voor iedere leeftijdsgroep (bij kinderen wordt een implantatie al ca. vanaf het eerste levensjaar uitgevoerd).

Welke hoorkwaliteit mag ik van een CI verwachten en hoe snel kan ik weer goed horen?

Een CI levert normaal gesproken een duidelijke verbetering op van het gehoor. Het horen met een CI is echter anders dan natuurlijk horen. Dit betekent voor de patiënt dat hij of zij een aanloopperiode nodig heeft om horen en luisteren "opnieuw te leren", meestal ook onder begeleiding van een logopedist. 
De hersenen kunnen zich echter snel instellen op de nieuwe vorm van informatie. Bij veel patiënten is al na een paar dagen na de eerste aanpassing van de processor verstaan van gesproken tekst mogelijk.

Hoe lang gaat mijn CI mee?

Het implantaat onder de huid hoeft gewoonlijk niet te worden vervangen (wat een nieuwe implantatie vrijwel uitsluit). Voor de reparatie of de vervanging van de processor is geen operatie nodig.