Maa-Vri: 8u-18u Zat: 9u-13u 0800 10 888

Uw gehoor is ontzettend belangrijk. Het helpt u communiceren, waarschuwt u voor gevaren en laat u genieten van alle mooie geluiden in het leven. Als uw gehoor erop achteruit gaat, is dat onvermijdelijk een nadeel. Maar wat gebeurt er precies met uw oren bij gehoorverlies? Hoe krijgt u het eigenlijk?

Wat is gehoorverlies?

Gehoorverlies ontstaat door een beschadiging van de haarcellen in het slakkenhuis in het binnenoor. De haarcellen in het binnenoor geven normaal gesproken geluidstrillingen door aan de gehoorzenuwen, die vervolgens de trillingen doorsturen naar de hersenen.

Wanneer de haarcellen beschadigd zijn, worden de geluidstrillingen niet of niet voldoende doorgegeven aan de gehoorzenuwen. Haarcellen kunnen bijna nooit meer herstellen wanneer ze eenmaal zijn beschadigd. Het is dus belangrijk om voorzichtig te zijn met uw gehoor.

Wat gebeurt er bij gehoorverlies?

Bij toenemende slechthorendheid worden bepaalde frequenties niet meer naar de hersenen doorgegeven. Bepaalde informatie ontbreekt, zoals stille medeklinkers als -f, -s, -p of -t. Er ontstaan ‘gaten’ in wat u hoort en de hersenen proberen dat te compenseren. Alleen zo kunt u begrijpen en interpreteren waarover het gaat. Uw hersenen moeten dus een topprestatie leveren.
Mensen die kampen met slechthorendheid klagen vaak over vermoeidheid, omdat horen plots een inspanning wordt. De verleiding wordt groot om zich terug te trekken of minder deel te nemen aan gesprekken. Studies wijzen zelfs op een verband tussen gehoorverlies en dementie. Ouderen met onbehandeld gehoorverlies hebben een veel hogere kans om dementie te ontwikkelen dan normaalhorenden, zo blijkt.

Soorten gehoorverlies

Tussen ‘goed horen’ en ‘niets horen’ liggen er heel wat gradaties van slechthorendheid. Experts maken gewoonlijk een onderscheid tussen mild, matig, ernstig en zeer ernstig gehoorverlies. De meeste gevallen van gehoorverlies behoren tot de eerste twee categorieën.
  • ​Mild gehoorverlies: zachte geluiden zijn moeilijk hoorbaar en in een luide omgeving zijn gesprekken moeilijk te verstaan.
  • Matig gehoorverlies: zachte en matig luide geluiden horen is lastig. Gesprekken verstaan wordt heel moeilijk als er achtergrondgeluid aanwezig is.
  • Ernstig gehoorverlies: uw gesprekspartner moet heel luid praten en groepsgesprekken vragen een grote inspanning.
  • Zeer ernstig gehoorverlies: u hoort enkel nog heel luide geluiden. Zelfs met grote inspanningen is communicatie zonder een hoortoestel niet meer mogelijk.

Slechthorendheid in cijfers

1 op 10 Belgen is slechthorend
Slechthorendheid is een veelvoorkomende klacht in België. Meer dan 1 op de 10 Belgen kampt met een gehoorprobleem. Gehoorverlies komt niet alleen voor bij ouderen, maar is een klacht in alle leeftijdsklassen. Slechts een derde van alle mensen met gehoorverlies zijn op pensioengerechtigde leeftijd. De meerderheid is nog professioneel aan de slag. 

Studies tonen aan dat maar 1 op 5 mensen die voordeel zouden halen uit een hoortoestel, er daadwerkelijk ook één heeft. Gemiddeld wachten mensen met gehoorverlies bijna 10 jaar voor ze actie ondernemen.

Het verschil tussen slechthorendheid en doofheid

Er is een onderscheid te maken tussen slechthorendheid en doofheid. Bij slechthorendheid heeft iemand een verminderd gehoorvermogen. Als iemand niet meer via het gehoor kan communiceren, wordt er van doofheid gesproken.

Samen naar een beter gehoor

Om gehoorverlies te verhelpen, moet u er zo vroeg mogelijk bij zijn. Zo blijft het auditief reactiegebied in de hersenen voldoende geprikkeld en getraind. Maak daarom vandaag nog een afspraak in één van onze hoorcentra.

Maak direct een afspraak

Andere thema's

Gehoorverlies: oorzaken & symptomen
Online-gehoorscreening
Een hoorcentrum vinden