Hoe kan diabetes tot gehoorverlies leiden?

Om die vraag te beantwoorden, is het eerst belangrijk een paar specifieke gevolgen van diabetes te begrijpen.

Diabetici krijgen te kampen met hogere bloedsuikerwaarden. Dit zorgt ervoor dat de bloedvaten (en ook het hart) dikker en stugger worden, waardoor het bloed er minder makkelijk door kan stromen. Er is met andere woorden ook minder bloedtoevoer naar de bloedvaatjes die in je oor zitten, wat schade oplevert aan de kleine haartjes in het binnenoor. Daarnaast leidt deze verminderde bloedtoevoer ook tot schade aan je zenuwen. Niet alleen het correct opvangen van fysieke signalen is cruciaal in het gehoorproces, deze trillingen moeten ook correct omgezet worden in elektrische impulsen en doorgegeven worden aan de hersenen. Laat dat nu net de rol zijn van de haarcellen en zenuwen, die door de diabetes dus in het gedrang komt.
 
Let wel: er wordt nog volop onderzoek gedaan om de exacte invloed van diabetes op ons gehoorsysteem in kaart te brengen, dus misschien dat dit in de toekomst nog iets genuanceerder ligt.
 

Is gehoorverlies bij elk type diabetes een risico?

Diabetes kent meerdere varianten, al zijn diabetes type 1 en type 2 het vaakst voorkomend. Gehoorverlies is bij beide vormen een potentieel gevolg.
 
Tussen beide varianten lijden 9 op de 10 patiënten aan type 2, in de volksmond ook gekend als ‘ouderdomsdiabetes’, die zoals de naam impliceert vooral bij ouderen optreedt. Ook mensen met overgewicht krijgen vaak met deze variant van suikerziekte te kampen. Het lichaam van de patiënt reageert te weinig op de insuline die het produceert - men spreekt in dit geval dus over een ‘ongevoeligheid aan insuline’.
 
Diabetes type 1 komt daarentegen bij slechts 1 op de 10 patiënten voor en begint vaak al op jongere leeftijd, waardoor deze variant soms ook als ‘jongerendiabetes’ bestempeld wordt. Bij type 1 diabetes is er geen sprake van ‘ongevoeligheid’ voor insuline. Het probleem hier is een immuunreactie van het lichaam naar de cellen die insuline aanmaken. Het lichaam van de patiënt vernietigt deze productiecellen waardoor een gebrek aan insuline ontstaat.
Het gevolg is dus bij beide types hetzelfde, maar de oorzaak is anders. Naast type 1 en type 2 zijn er nog andere varianten zoals MIDD, neonatale diabetes, LADA en meer, die al dan niet inherent gepaard gaan met andere symptomen (zoals gehoorverlies). Ook bij deze meer zeldzame vormen treedt een verminderd gehoor dus vaak op.
 

Is gehoorverlies bij een diabetespatiënt dan altijd te wijten aan de diabetes?

Nee, uiteraard niet. Het is zeker niet altijd even makkelijk om de oorzaak vast te stellen. Wanneer er bij oudere type 2 diabetespatiënten gehoorverlies optreedt, is het lastig te zeggen of dit door de diabetes zelf komt of door een andere ouderdomsgerelateerde oorzaak. Vandaar dat het verband tussen diabetes en gehoorverlies vooral uit onderzoek bij type 1 patiënten is vastgesteld, aangezien de diabetes hier op jongere leeftijd voorkomt en het gehoorverlies hier in ieder geval niet aan ouderdomsfactoren te wijten is. Ben je dus nog relatief jong en merk je dat je gehoor erop achteruitgaat, laat je dan zeker ook eens testen op diabetes.
 
Langs de andere kant kan gehoorverlies naast diabetes uiteraard nog tal van andere oorzaken hebben. Te luid lawaai dat gehoorschade berokkent, overtollig oorsmeer of oorproppen, een geperforeerd trommelvlies, roken en alcoholmisbruik - een verminderd gehoor betekent niet automatisch dat je diabetes hebt. Een grondig onderzoek bij een specialist zal al gauw de echte oorzaak blootleggen.
 

Hoe kan ik als diabetespatiënt gehoorverlies voorkomen?

Eerst en vooral: laat je adviseren door je arts. Als diabetespatiënt is het cruciaal om de afgesproken medicatie en voorschriften te respecteren, en uiteraard op tijd je insuline te nemen (op welke manier dan ook). Zo regulariseer je zoveel mogelijk je bloedsuikerwaarden, wat de schade aan de kleine haartjes en zenuwen in je oor beperkt.

Zowel in het kader van diabetes als (potentieel) gehoorverlies is een gezonde levensstijl van groot belang. Gezonde voeding, voldoende sport en beweging, maar ook je alcoholgebruik beperken en niet roken zijn de grootste peilers.

Maak ook zeker een afspraak bij een audicien of een NKO-arts, zo word je meteen geadviseerd over de meest gepaste hooroplossing. Wacht dus zeker niet tot het gehoorverlies escaleert, want dat kan dan weer verregaande gevolgen hebben op andere aspecten van je gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de link tussen gehoorverlies en dementie, het verlies van cognitieve vaardigheden, een verhoogd risico op verkeersongelukken, meer kans op depressie en angstgevoelens en ga zo maar door.
 
Meteen een controle laten uitvoeren? Neem contact op met een Lapperre hoorcentrum in jouw buurt of neem vrijblijvend onze online hoortest af.