Ma – Vrij: 8u00 – 12u30 en van 13u00 – 17u00 0800 10 888

Denkt u dat u gehoorverlies hebt? Dan is het belangrijk om advies in te winnen bij een vakman of -vrouw die u vertrouwt. Een goede audicien staat u met raad en daad bij, doet een gehoortest, zoekt samen met u de geschikte hoortoestellen uit en past deze aan uw persoonlijke behoeften aan. Hier leest u alles over onze audiologen en hoorcentra, wat er u te wachten staat bij uw eerste bezoek en hoe we u verder helpen.

Wat is een audioloog?

Een audicien helpt mensen met gehoorproblemen. Hij of zij adviseert en begeleidt bij gehoorverlies en zorgt dat hoortoestellen zo worden afgesteld dat ze het beste resultaat geven. Een hooroplossing is immers maatwerk. De oplossing ligt niet zomaar op de plank, maar wordt specifiek afgestemd op basis van uw persoonlijke behoeften. Ook voor het onderhoud van de toestellen en het bijregelen ervan kunt u bij een audicien terecht. 
 

Waarheen bij gehoorverlies?

Al bij de eerste teken van hoorproblemen is het belangrijk de oorzaken te laten onderzoeken. Denkt u dat u een gehoorverlies hebt, aarzel dan niet om bij de neus-keel-oorarts langs te gaan. Daarmee zet u de eerste stap naar beter horen. De dokter kan de concrete oorzaak van uw gehoorverlies bepalen en een voorschrift voor hoortoestellen opmaken – daarmee komt u in aanmerking voor een mogelijke terugbetaling van uw hoorapparaten.
U kunt ook altijd terecht bij een audicien in een hoorcentrum. Een audicien bepaalt met een gratis gehoortest of u gehoorschade hebt. Hij of zij analyseert uw persoonlijke situatie en raadt u de best passende hooroplossing aan. Van het eerste gesprek in het hoorcentrum, over de bijregeling tot het onderhoud van uw hoorapparaten… de audicien begeleidt u door het volledige proces als uw persoonlijke expert.

Wat doet een audicien?

Als u langsgaat in een hoorcentrum voor een bezoek aan de audicien, dan start die met een individueel adviesgesprek. Daarmee wil de audicien inzicht krijgen in uw persoonlijke hoorsituatie, levensstijl en behoeften. Vergadert u veel op het werk? Wat doet u in uw vrije tijd? Sport u? Op basis van deze informatie adviseert de audicien u een heel persoonlijke hooroplossing.

De audicien doet ook drie hoortesten om na te gaan hoe het met uw gehoor is gesteld: een Tonentest, een Versta-test en een Vragenlijst. Zo bepalen wij bij Lapperre uw persoonlijke HoorProfiel. Dat HoorProfiel vormt de basis voor de verdere aanpak en het persoonlijke advies.
Het Lapperre HoorProfiel
Compleet inzicht in uw gehoor
1

Tonentest

Horen

2

Versta-test

Verstaan in lawaai

3

Vragenlijst

Uw inschatting van uw gehoor

1. De Tonentest

Met een Tonentest meten we hoe goed u verschillende geluiden (‘tonen’) nog kunt
waarnemen. We zoeken uit wat de zachtste geluiden zijn die u nog ‘net’ kunt horen.
Dat doen we voor elk oor afzonderlijk.

Het is de meest bekende hoortest. U zit in een speciaal daarvoor uitgeruste ruimte en krijgt via een hoofdtelefoon piepjes te horen op verschillende toonhoogtes en sterktes. De audicien noteert op welk geluidsniveau (uitgedrukt in decibels) u het piepje nog net kunt waarnemen. Dat noemen we de ‘gehoordrempel’: het zachtste geluid dat u nog kunt horen in de beste omstandigheden (in stilte dus). Door dit op verschillende toonhoogtes (frequenties) te herhalen, ontstaat een grafiek: het audiogram. Zo kunnen we per toonhoogte aflezen wat uw gehoorverlies is.

2. De Versta-test

Mensen vertellen ons vaak dat ze “het wel horen, maar niet verstaan”.  En dat klopt helemaal. Bij gehoorverlies gaan eerst de hoge, scherpe tonen erop achteruit. De lage, zware tonen blijven meestal nog verstaanbaar. In hoge tonen zitten voornamelijk de medeklinkers. En net die medeklinkers hebt u nodig om spraak te verstaan. Ze zorgen voor de duidelijkheid.  Als ze wegvallen, wordt het dus moeilijk om te ontwarren wat er precies wordt gezegd.

Daarom testen wij bij Lapperre hoe goed u verstaat in lawaai. Ukrijgt woorden te horen in combinatie met ruis. Op een scherm ziet u drie vergelijkbare woorden. U geeft gewoon aan welke van deze drie woorden u hoort.

3. De Vragenlijst

Heel wat mensen vinden het moeilijk om duidelijk te maken in welke mate hun gehoorverlies hen parten speelt. Daarom hebben wij een handige vragenlijst, die u helpt om een beeld te krijgen van hoe u uw gehoor ervaart. Aan de hand van 15 vragen komen we zo te weten wat uw gehoorverlies betekent in de praktijk.

Wat is een goede audicien?

Een hoortoestel is niet zomaar een hoortoestel, en dat geldt ook voor audiciens. Een hoorapparaat kopen is niet te vergelijken met een bezoek aan de supermarkt. U draagt het elke dag, dus een individuele aanpassing en de perfecte afstelling zijn daarom bijzonder belangrijk. En daarin speelt de audicien een sleutelrol. Wat maakt een goede audicien?
 

  • Vakcompetentie: de audicien is een expert in zijn vakgebied: het menselijk gehoor en de techniek van hoortoestellen. Hij of zij kan u duidelijk uitleggen welke gehoorproblemen er zijn en wat eraan te doen valt. Bij Lapperre vermijden we jargon en techniciteit: enkel wie alles juist begrijpt, kan ook de juiste beslissing nemen.

 

  • Geduld en de tijd nemen om uit te proberen: de proefperiode met nieuwe hoortoestellen kan even duren: om de instellingen helemaal perfect te krijgen, zijn er minstens enkele afspraken in het hoorcentrum nodig. Geduld en diep willen ingaan op jouw wensen en gehoorproblemen zijn dan ook kenmerken van een goede audicien. Bovendien verschillen hoortoestellen van verschillende merken en prijzen vaak in klank, instellingsmogelijkheden en extra's. Om uit te zoeken of een hoortoestel optimaal past, moet u het in het gewone leven testen. Deze flexibiliteit garanderen we u in elk geval.

 

  • Expert in nazorg: als u eindelijk het passende hoortoestel hebt gevonden, dan wilt u daar ten volle van genieten. Een goede audicien begeleidt u ook bij de nazorg. Dat gaat van controleafspraken, over de afhandeling met het ziekenfonds tot snelle hulp als er toch problemen zouden zijn met uw hoortoestellen.

Welke opleiding heeft een audicien?

Het beroep van audicien is een erkend paramedisch beroep. Audiciens hebben een bachelor of master in de audiologie. Dat betekent dat ze gespecialiseerd zijn in het meten en corrigeren van het gehoor.

Om ook hoortoestellen te kunnen aanpassen, moet een audioloog officieel erkend worden door de FOD Volksgezondheid. Heeft de audioloog die erkenning, dan noemen we hem of haar een audicien. 

Andere thema's

Alles over de hoortest
Wat is een audiogram?
Een hoorcentrum vinden
We hebben jouw expliciete toestemming nodig om browser cookies te bewaren. Alleen zo kunnen we je de beste surfervaring op onze website garanderen. Als je cookies weigert, zijn sommige functionaliteiten van de site ‒ zoals inloggen, gepersonaliseerde content of switchen tussen talen ‒ niet bruikbaar. Daarom raden we aan om cookies toe te laten.