Maa-Vri: 8u-18u Zat: 9u-13u 0800 10 888

Het ene moment klinkt de wereld nog normaal, het volgende lijkt het alsof alles in watten is ingepakt – plots gehoorverlies (ook wel plotse doofheid genoemd) overvalt u meestal zonder waarschuwing vooraf. Daarom is de behoefte aan informatie over oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling zo groot. Hier vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Wat is plots gehoorverlies of plotse doofheid?

Zoals de naam al aangeeft, gaat het om gehoorverlies dat plotseling de kop opsteekt, zonder duidelijke externe oorzaak. Het is een soort slechthorendheid waarbij geluid niet meer in zenuwimpulsen voor de hersenen wordt omgezet, zoals dat bij een gezond gehoor wel het geval is.

Waaraan herkent u plots gehoorverlies?

Er zijn enkele typische symptomen waaraan u plots gehoorverlies kunt herkennen. Van het ene moment op het andere moment gaat u slechter horen of loopt het mis met uw geluidswaarneming. U hoort de omgeving in één oor of in beide oren opeens stiller. Stemmen en muziek klinken plots anders of vreemd. Alles klinkt alsof het in watten is ingepakt.
Soms hoort u tonen plots dubbel of kunt u de richting waaruit de toon komt, niet meer bepalen. Mensen die aan plots gehoorverlies lijden, beschrijven vaak een pluizig gevoel rond de oorschelp of een druk op het oor. Af en toe treden er bijgeluiden zoals tinnitus op en in zeldzame gevallen ook duizeligheid.
 

Waardoor ontstaat plotse doofheid?

Hoewel de precieze oorzaak niet bekend is, bestaan er enkele theorieën die als verklaring kunnen dienen. Artsen vermoeden dat het om een storing in de doorbloeding van het binnenoor gaat. Daarom wordt de aandoening ook vaak een ‘oorinfarct’ genoemd. Een andere mogelijke verklaring zijn ontstekingen of virussen, zoals een middenoorontsteking. Het weefsel kan dan opzwellen en zo het gehoor aantasten.
Sommige virussen vallen ook zenuwen aan. Als de gehoorzenuw getroffen is, heeft dit uiteraard een impact op het gehoor. Ook stress kan een mogelijke verklaring zijn of het kan de aandoening in ieder geval erger maken. Patiënten geven vaak aan dat ze blootgesteld waren aan extreme stress, net voor de symptomen de kop opstaken.

Welke therapieën bestaan er voor plots gehoorverlies?

Elk jaar worden tussen 40 en 100 op 100.000 mensen getroffen door een ‘oorinfarct’. Dat betekent dat hun gehoor van het ene moment op het andere sterk vermindert, meestal slechts bij één oor. Van een dof gevoel, over oorsuizingen of tinnitus tot volledige doofheid, alles is mogelijk.

Het is belangrijk om weten dat er geen  ‘gouden regel’ is voor de behandeling van plots gehoorverlies. Drie vormen van therapie hebben in het verleden al hun nut bewezen:
Cortisone
Dit ontstekingsremmende middel wordt als infuus of als tablet toegediend en richt zich op de zwellingen in het binnenoor, die de klachten kunnen veroorzaken.
 
Intratympanale therapie
Om cortisone doeltreffender in te zetten, kan een sterker concentraat van de actieve stof rechtstreeks worden toegediend. Met een zeer fijne naald spuit de arts de cortisone dan direct in het middenoor in.
 
Een infuus
Ook een behandeling met geneesmiddelen zoals hydroxyethylzetmeel (HES) die de bloedstroom en daardoor de doorbloeding in het binnenoor verbeteren, heeft al haar nut bewezen.
Een behandeling met deze therapieën levert goede resultaten op en herstelt het gehoor in de meeste gevallen volledig. In 10 tot 20% van de gevallen blijft er echter een gehoorverlies. Een hoortoestel kan dan helpen om dat te compenseren.

Afwachten of handelen?

Medisch gezien is plots gehoorverlies geen noodgeval, maar het is aangeraden om snel te handelen. Hebt u één of meerdere van de hierboven beschreven symptomen, ga dan langs bij de neus-keel-oorarts. In ongeveer 50% van de gevallen hoort u binnen 24 tot 48 uur opnieuw normaal. U kunt er van uitgaan dat hoe lager de intensiteit van het gehoorverlies is en hoe korter het optreedt, hoe groter de slaagkans van de therapie is.

Hoe onderzoekt een NKO-arts plotse doofheid?

De diagnose verloopt doorgaans volgens het principe van uitsluiting. Eerst worden alle andere mogelijke ooraandoeningen uitgesloten. De arts start het onderzoek met een aantal vragen. Wanneer is het gehoorverlies begonnen? Wat zijn de symptomen? Was er een blootstelling aan geluid? Kunnen andere aandoeningen (zoals diabetes), geneesmiddelen of stress een invloed hebben?
Daarna doet de arts een visueel ooronderzoek (otoscopie) om uit te sluiten dat een verstopte gehoorgang of een gekwetst trommelvlies aan de basis ligt van het gehoorverlies. De arts kan een andere reeks onderzoeken starten: specifieke gehoortesten, de evenwichtszin testen of de bloeddruk meten bijvoorbeeld. Alle onderzoeken zijn normaal gezien pijnvrij.

Kunt u plots gehoorverlies voorkomen?

Als er vermoedens zijn dat een storing van de doorbloeding aan de basis ligt van het gehoorverlies, dan gelden dezelfde regels als bij het voorkomen van een hartinfarct. Een gezonde levensstijl is essentieel: stress vermijden, gezond eten, niet roken en voldoende sporten. Hoge bloedvetwaarden en nicotine hebben immers een negatieve invloed op de doorstroming van het bloed.
Vermijd daarnaast extreem geluid. Bij continue geluidsbelasting, bijvoorbeeld op een concert of in een discotheek, is de juiste gehoorbescherming cruciaal. Wordt uw gehoor voortdurend belast, op het werk bijvoorbeeld, dan is gehoorbescherming op maat een goed idee om uw oren optimaal te beschermen.

Samen naar een beter gehoor

Om gehoorverlies te verhelpen, moet u er zo vroeg mogelijk bij zijn. Zo blijft het auditief reactiegebied in de hersenen voldoende geprikkeld en getraind. Maak daarom vandaag nog een afspraak in één van onze hoorcentra.

Maak direct een afspraak

Andere thema's

Wat is gehoorverlies?
Hoe kan ik mijn gehoor testen?
Een hoorcentrum vinden