Ma – Vrij: 8u00 – 12u30 en van 13u00 – 17u00 0800 10 888
Online Hoortest
Benieuwd hoe het gesteld is met uw gehoor? Kom het snel te weten met onze gratis online hoortest.
Vrijblijvend uitproberen
De beste manier om te achterhalen of een hoorapparaat iets voor u is? Het zelf testen! Test onze hoorapparaten nu zelf 1 maand vrijblijvend uit.

Uw gehoor is ontzettend belangrijk. Het helpt u communiceren, waarschuwt u voor gevaren en laat u genieten van alle mooie geluiden in het leven. Als uw gehoor erop achteruit gaat, is dat onvermijdelijk een nadeel. Maar wat gebeurt er precies met uw oren bij gehoorverlies? Hoe krijgt u het eigenlijk? En het belangrijkste: hoe kunt u gehoorverlies behandelen?

De eerste tekenen van gehoorverlies


Gehoorverlies ontstaat meestal niet plots. Gehoorproblemen ontwikkelen zich over een lange periode – zonder dat u er iets van merkt. Daarom zijn mensen met gehoorverlies zich daar vaak niet van bewust. Ze gaan ervan uit dat ze normaal horen. Bovendien gaat het vaak zo traag, dat u een verminderd gehoor lang kunt compenseren. In het begin ondervindt u dan ook bijna geen nadelen.

Heel wat mensen die het gevoel hebben dat ze niet meer perfect horen, aarzelen om langs te gaan bij een neus-keel-oor-arts (NKO) of een gehoortest te doen. Ze behelpen zich of leren ermee leven. Uw eigen gehoorproblemen (h)erkennen is niet zo eenvoudig. De volgende vragen kunnen helpen om uit te zoeken of u moeilijkheden hebt met horen:
Klinken lage achtergrondgeluiden heel luid?
Als u lagere tonen (zoals het verkeer of het gezoem van elektrische toestellen) overdreven luid hoort, terwijl u gesproken woorden slechter begrijpt, dan kan dat wijzen op beginnende gehoorproblemen.
 
Staat je TV heel luid?
Wijzen anderen u er wel eens op dat het volume van de TV te hoog staat? Ook dat kan een teken zijn van gehoorverlies.
 
Veel concentratie nodig?
Als u zich tijdens een gesprek hard moet concentreren om de draad niet kwijt te raken en te kunnen inpikken op de conversatie, dan kan dat een derde indicatie zijn van gehoorproblemen.
 

Soorten gehoorverlies

Tussen ‘goed horen’ en ‘niets horen’ liggen er heel wat gradaties van slechthorendheid. Experts maken gewoonlijk een onderscheid tussen mild, matig, ernstig en zeer ernstig gehoorverlies. De meeste gevallen van gehoorverlies behoren tot de eerste twee categorieën.
 
  • ​Mild gehoorverlies: zachte geluiden zijn moeilijk hoorbaar en in een luide omgeving zijn gesprekken moeilijk te verstaan.

  • Matig gehoorverlies: zachte en matig luide geluiden horen is lastig. Gesprekken verstaan wordt heel moeilijk als er achtergrondgeluid aanwezig is.

  • Ernstig gehoorverlies: om een gesprek te kunnen voeren moet uw gesprekspartner heel luid praten en groepsgesprekken vragen een grote inspanning.

  • Zeer ernstig gehoorverlies: u hoort enkel nog heel luide geluiden. Zelfs met grote inspanningen is communicatie zonder een hoortoestel niet meer mogelijk.

Slechthorendheid in cijfers

1 op 10 Belgen is slechthorend
Slechthorendheid is een veelvoorkomende klacht in België. Meer dan 1 op de 10 Belgen kampt met een gehoorprobleem. Gehoorverlies komt niet alleen voor bij ouderen, maar is een klacht in alle leeftijdsklassen. Slechts een derde van alle mensen met gehoorverlies zijn op pensioengerechtigde leeftijd. De meerderheid is nog professioneel aan de slag. Steeds meer jongeren lopen gehoorschade op. Dit komt onder meer door langdurige blootstelling aan luide muziek. Natuurlijke slijtage of een medische aandoening zijn andere oorzaken voor slechthorendheid.

Studies tonen aan dat maar 1 op 5 mensen die voordeel zouden halen uit een hoortoestel, er daadwerkelijk ook één heeft. Gemiddeld wachten mensen met gehoorverlies bijna 10 jaar voor ze actie ondernemen.

Horen is begrijpen

Een gesprek aan tafel, het ruisen van de bladeren of de wirwar van geluiden in het verkeer: we horen niet enkel omdat we twee oren hebben, maar vooral omdat onze oren perfect samenwerken met onze hersenen. In de hersenen krijgen bepaalde woorden en akoestische signalen hun specifieke betekenis.
Dat gebeurt via geluidsimpulsen. Tegelijk verwerken de hersenen de inhoud van wat er wordt verteld en bereiden we ons antwoord daarop voor. Dat gebeurt allemaal volledig automatisch. Met andere woorden: we horen pas correct dankzij onze hersenen.

Wat gebeurt er bij gehoorverlies?

Bij toenemende slechthorendheid worden bepaalde frequenties niet meer naar de hersenen doorgegeven. Bepaalde informatie ontbreekt, zoals stille medeklinkers als -f, -s, -p of -t. Er ontstaan ‘gaten’ in wat u hoort en de hersenen proberen dat te compenseren. Alleen zo kunt u begrijpen en interpreteren waarover het gaat. Uw hersenen moeten dus een topprestatie leveren.
Mensen die kampen met slechthorendheid klagen vaak over vermoeidheid, omdat horen plots een inspanning wordt. De verleiding wordt groot om zich terug te trekken of minder deel te nemen aan gesprekken. Studies wijzen zelfs op een verband tussen gehoorverlies en dementie. Ouderen met onbehandeld gehoorverlies hebben een veel hogere kans om dementie te ontwikkelen dan normaalhorenden, zo blijkt.

Wat valt er aan te doen?

Hoortoestellen helpen om gehoorverlies te compenseren en ondersteunen het werk van de hersenen. Dat betekent dat hoortoestellen ook rekening moeten houden met hoe ons brein klanken, stemmen en geluiden verwerkt. 
De techniek scheidt stemmen van achtergrondgeluiden zodat het gemakkelijker wordt om de focus op een gesprek te houden. Bovendien wordt het gehoorverlies zodanig gecompenseerd dat de beide oren opnieuw optimaal samenwerken.  

Het verschil tussen slechthorendheid en doofheid

Er is een onderscheid te maken tussen slechthorendheid en doofheid. Bij slechthorendheid heeft iemand een verminderd gehoorvermogen. Als iemand niet meer via het gehoor kan communiceren, wordt er van doofheid gesproken.

Plotse doofheid en tinnitus

Bij plots gehoorverlies klinkt de wereld in enkele ogenblikken volledig anders – net alsof u watten in uw oren hebt gestopt. Dit fenomeen heet plotse doofheid en moet snel behandeld worden. De meest voorkomende oorzaak is een gebrekkige doorbloeding in het binnenoor, vaak uitgelokt door stress.

Ontspanning is daardoor in vele gevallen al een oplossing. Gelukkig horen de meeste mensen opnieuw normaal na enkele dagen. Bij ongeveer een tiende blijft er echter gevolgschade, zoals tinnitus of een gehoorverlies.

Waarom worden onze oren slechter met de leeftijd?

Omdat horen een complex proces is, heeft slechthorendheid heel wat oorzaken. De grootste vijand van ons gehoor is geluid. Het is normaal dat uw gehoor na enkele decennia ‘slijtage’ ondervindt. Afhankelijk van hoe vaak, hoe lang en hoe hard u aan geluiden werd blootgesteld, krijgt uvroeg of laat te maken met zogenaamde ‘ouderdomsslechthorendheid’. 
Ouderdomsslechthorendheid begint al vanaf midden 40 en neemt toe naarmate u ouder wordt. De zintuigelijke cellen in uw oren gaan er geleidelijk aan op achteruit: ze sterven af, eerst bij hoge tonen en later ook in andere gebieden. Daarom zijn het ruisen van bladeren of het tikken van een horloge vaak de eerste geluiden die u niet meer hoort. Dat hele degeneratieproces verloopt sluimerend. Net daarom valt het meestal pas heel laat op.

Een kwestie van genen?

Een mens heeft in totaal ongeveer 30.000 verschillende genen. Zowat 500 daarvan hebben een impact op het gehoor. Omdat erfelijk gehoorverlies te wijten is aan een verandering (of mutatie) in de genen, voeren wetenschappers zoals Claes Möller (Professor in Audiologie aan de Universiteit van Örebro/Zweden) onderzoek naar welke genen hiervoor verantwoordelijk zijn. Möller ontdekte dat u een gemuteerd gen herkent aan een afwijkende productie van eiwitten.
Van alle aangeboren vormen van slechthorendheid kan twee derde worden herleid tot een vorm van gen-mutatie. Het overige derde is te wijten aan een syndroom, zoals dat van Usher. Patiënten met dit syndroom lijden aan een combinatie van meerdere klachten, waarbij naast hun gehoor ook hun zicht is aangetast.

Het gen dat meestal verantwoordelijk is voor slechthorendheid, heet ‘Connexine 26’. Ongeveer 20% van alle erfelijk bepaalde gehoorbeperkingen wordt door dit gen veroorzaakt. Voor de onderzoekers is het belangrijk om weten welk gen tot welke gehoorschade leidt, om de juiste gentherapieën te kunnen ontwikkelen.

Hoe kunt u gehoorverlies voorkomen?

Hoe blijven uw oren zo lang mogelijk gezond? Door uw hersenen van prikkels te blijven voorzien. U moet uw gehoor als het ware blijven trainen. Ook een regelmatige gehoortest vanaf uw vijftigste is een aanrader. Slechthorendheid kan andere aandoeningen in de hand werken.
Denk bijvoorbeeld aan dementie. Met elke 10 decibel gehoorverlies stijgt het risico op een dementieaandoening met meer dan 20%. Als uw hersenen minder prikkels te verwerken krijgen, worden de zenuwverbindingen afgebouwd – uw hersenen verouderen sneller en verleren het horen.
 

Redenen voor toenemende slechthorendheid

We horen steeds slechter en daar zijn heel wat redenen voor:
  • Leeftijd: we worden alsmaar ouder. Met de levensverwachting stijgt echter ook de kans op slechthorendheid: tussen 40 en 49 jaar bedraagt die kans ongeveer 6%, tussen 50 en 59 jaar is dat 25% en vanaf 70 jaar stijgt ze tot boven 50%.

  • Urbanisatie: auto's, alarmsignalen, treinen, industrie en bouwwerven. Het zijn slechts enkele van de geluiden waarin we elke dag worden ondergedompeld. Dat gaat ten koste van onze oren: het zorgt ervoor dat de fijne haarcellen in het binnenoor steeds meer verloren gaan, wat tot gehoorverlies leidt.

  • Te weinig gehoorberscherming: heel weinig mensen dragen bescherming tegen geluid, zowel op de werkvloer als in hun vrije tijd. Nochtans kan luide muziek de pijngrens – die bedraagt bij de meeste mensen ongeveer 120 dB – gemakkelijk overstijgen en daardoor uw gehoor beschadigen.

 

Helpt een hoortoestel bij elke soort gehoorverlies?


In principe zijn er drie soorten gehoorverlies: geleidingsverlies (ook wel conductief gehoorverlies genoemd), perceptief gehoorverlies en gemengd gehoorverlies.

Geleidingsverlies

Bij geleidingsverlies worden geluidsgolven niet meer of slechts beperkt naar het binnenoor doorgestuurd. Dat komt door een probleem in de gehoorgang (te veel oorsmeer bijvoorbeeld), het trommelvlies (denk aan een gaatje), het middenoor (een middenoorontsteking bijvoorbeeld) of de gehoorbeentjes (zoals otosclerose).

Perceptief gehoorverlies

Bij perceptief  gehoorverlies zit het probleem in het binnenoor (het slakkenhuis) of de gehoorzenuw. Dat betekent dat ontvangen signalen niet juist naar de hersenen worden doorgegeven of dat de signalen wel worden doorgegeven, maar de verwerking ervan in het brein is verstoord.

Gemengd gehoorverlies

Gemengd gehoorverlies is een combinatie van de twee. 


Gelukkig kan gehoorverlies in de meeste gevallen worden gecompenseerd door het gebruik van hoortoestellen. Het is belangrijk om tijdig naar de NKO-arts te stappen. De arts kan snel nagaan of de gehoorgang enkel door oorsmeer (cerumen) is verstopt, wat heel eenvoudig kan worden opgelost. Is er gehoorschade, dan kunnen hoortoestellen een oplossing zijn. 

Hoe zwaar moet gehoorverlies zijn voor hoortoestellen?

De meeste dagelijkse geluiden zitten in een frequentiebereik van 500 tot 3.000 Hertz. Dat geldt zowel voor gesprekken als muziek of het rinkelen van de telefoon. Daalt uw gehoorcurve binnen dit bereik onder de drempelwaarde van 25 decibel, dan hebt u een zogenaamd licht gehoorverlies. Ook dan is het gebruik van hoortoestellen al een goed idee, omdat ze uw gehoor merkbaar kunnen verbeteren.
Zelfs als deze indicatiegrens nog niet is bereikt, maar u het wel lastig hebt met uw verminderd gehoor, dan kan een hoorapparaat zinvol zijn. Niet enkel de meting is doorslaggevend, maar ook uw persoonlijke gevoel telt. U kunt in overleg met de audicien hoortoestellen testen. Hoe u gemakkelijk aan hoortoestellen went, komt u hier te weten.

Hebt u het idee dat u aan gehoorverlies lijdt?

Er zijn signalen waaruit blijkt dat uw gehoor verminderd is. Kom gerust langs bij een hoorcentrum van Lapperre in de buurt voor een vrijblijvende gehoortest of doe onze hoortest online

Andere thema's

Wat is plots gehoorverlies?
Online-gehoorscreening
Een hoorcentrum vinden
We hebben jouw expliciete toestemming nodig om browser cookies te bewaren. Alleen zo kunnen we je de beste surfervaring op onze website garanderen. Als je cookies weigert, zijn sommige functionaliteiten van de site ‒ zoals inloggen, gepersonaliseerde content of switchen tussen talen ‒ niet bruikbaar. Daarom raden we aan om cookies toe te laten.