Overzicht

Voornaamste oorzaken van fluiten bij hoorapparaten

  • de oorstukken passen niet
  • de silicone slang is verstopt
  • het apparaat is niet correct ingesteld
  • de gehoorgang is afgesloten

De oorstukken passen niet

Er kan een fluitend geluid ontstaan als de vorm van het oorstuk niet passend is of niet goed is aangepast aan de gehoorgang. Het versterkte geluid dat uit het passende oorstuk komt, wordt opnieuw geregistreerd en versterkt door de inwendige microfoon, die op zijn beurt met toenemende versterking geluid doorgeeft en op die manier het kenmerkende fluitende geluid veroorzaakt. Om dit probleem op te lossen, kunt u voor een controle of vervanging van de passende oorstukken contact opnemen met onze audiciens.

De geluidsslang is verstopt

Wanneer de geluidsslang van het hoorapparaat verstopt is, kan deze het geluid niet meer correct doorgeven en kan een hinderlijk, fluitend geluid ontstaan. Neem contact op met onze specialisten om de geluidsslang in een van onze centra grondig te laten reinigen of te vervangen.

Verkeerde instellingen

Een fluitend geluid kan ook veroorzaakt worden door een foutieve instelling van het gehoorapparaat. Tijdens een asfpraak kan uw audicien controleren of de instellingen van het apparaat correct zijn en de eventueel noodzakelijke aanpassingen uitvoeren.

Gehoorgang afgesloten

Een fluitend geluid kan ook andere redenen hebben, die niet zijn te herleiden tot het gehoorapparaat op zich. Zo kan bijvoorbeeld een propje oorsmeer dat de gehoorgang afsluit de oorzaak van het fluiten zijn. Neem contact op met uw huisarts, audicien of NKO-arts om het propje oorsmeer te verwijderen.

Oplossingen

Wanneer een hoorapparaat fluit, laat u dit best meteen oplossen. Tot de mogelijke oplossingen behoort ook het systeem om fluiten of interferentie te onderdrukken. Dit is al in veel hoorapparaten geïntegreerd en bestrijdt heel effectief ongewenste fluitende geluiden.

Om de oorzaak en de juiste oplossing te vinden, kunt u het best contact opnemen met onze dichtstbijzijnde hoorcentra. Na een diepgaande analyse kunnen de specialisten van Lapperre u wijzen op de mogelijke oplossingen voor uw probleem.