Geluidstherapie: maskeren van oorsuizen

Een eerste optie om chronische tinnitus draaglijk te maken is geluidstherapie. Deze behandeling bestaat voornamelijk uit het maskeren van het oorsuizen. Via diverse geluiden wordt de aandacht van de tinnituspatiënt als het ware afgeleid zodat hij/zij niet continu op het storende oorsuizen gefixeerd is. Deze externe geluidsbronnen kunnen onder andere muziek zijn, (zachte) ruis of geluiden die de patiënt tot rust brengen zoals regen, een haardvuur, het gezang van vogels en meer.
 

vrouw onderdrukt tinnitus met geluidstherapie

Inschrijven voor online infosessie

Bovendien helpt geluidstherapie ook om de vicieuze cirkel van tinnitus en stress te verbreken. Minder last van oorsuizen leidt tot minder stress, en omgekeerd. Los daarvan is er ook een verband tussen stress en gehoorverlies, en een verminderd gehoor geeft dan weer een groter risico op tinnitus. Vandaar dat deze behandelingsvorm van tinnitus vaak ook gepaard gaat met meditatie, ademhalingsoefeningen en mindfulness om die positieve spiraal verder kracht bij te zetten.
 

Geluidstherapie - toestellen en technologie

Er bestaan in het kader van geluidstherapie 2 interessante technologische oplossingen:

  • Ruisgenerator: dit toestel fungeert als ‘tegengewicht’ om door middel van een (zachte) ruis het oorsuizen te maskeren. Zeker in stille situaties (bv. bij het slapengaan, tijdens een wandeling in een rustige omgeving, terwijl je een boek leest…) kan tinnitus bijzonder vervelend zijn en heeft een ruisgenerator een grote invloed.

  • Tinnitus apps: er zijn verschillende applicaties voor smartphone, tablet of andere slimme toestellen waarmee je rustgevende geluiden kan bijhouden en naar wens kan afspelen. Net zoals een ruisgenerator helpt deze apps je aandacht af te leiden en de tinnitus te onderdrukken. Bovendien zijn deze tinnitus apps uitstekend als achtergrondgeluid tijdens meditatie of mindfulness oefeningen.

 
Beide oplossingen (en geluidstherapie in het algemeen) nemen de tinnitus niet volledig weg, maar maken het makkelijker om die permanente, storende ruis naar de achtergrond te verdringen. Je hersenen leren steeds minder aandacht op de tinnitus te vestigen door zich op andere geluiden te focussen. Het is geen permanente oplossing, maar verhoogt de levenskwaliteit en mentale veerkracht van een tinnituspatiënt wel aanzienlijk. Geluidstherapie helpt vooral bij mensen die slechts beperkt tot matig last ondervinden van hun tinnitus - in meer extreme gevallen schakelt men vaak over naar een TRT-behandeling.
 

Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Tinnitus Retraining Therapy, ook afgekort tot TRT, is een tweede behandelingsvorm voor tinnitus die nog een stapje verder gaat. Geluidstherapie is vaak zelfs een onderdeel van een meer overkoepelende TRT-behandeling. In deze therapievorm wordt het brein van een tinnituspatiënt als het ware getraind om het oorsuizen mentaal te onderdrukken - vandaar de naam. Ook TRT lost de tinnitus zelf niet op, maar reikt de patiënt technieken aan om er beter mee te leren omgaan. Dat is belangrijk, want onbehandeld kunnen de gevolgen voor de patiënt escaleren en ook tot andere problematieken leiden (zoals bv. hyperacusis).

man heeft last van chronische tinnitus

Inschrijven voor online infosessie
TRT therapie is gebaseerd op het neurofysiologisch model van P.J. Jastreboff en J. Hazell. In essentie leert deze behandeling de patiënt om het tinnitusgeluid op eenzelfde manier te interpreteren als andere storende achtergrondgeluiden, zoals het het gezoem van een computer, de ruis van de airco, het lawaai van het verkeer en ga zo maar door. Het voornaamste verschil tussen beiden is dat alledaagse storende geluiden een fysiek waarneembare oorsprong hebben, terwijl de continue ruis van tinnitus een puur mentaal fenomeen is dat voor de buitenwereld niet waarneembaar is.
 

TRT: gewenning aan en leren omgaan met tinnitus

Merkwaardig genoeg kunnen we in beide gevallen onze hersenen trainen om deze storende geluiden grotendeels te negeren zodat we onze aandacht op andere zaken kunnen vestigen. Bij fysiek waarneembare geluiden leren we dat grotendeels automatisch, bij tinnitus kunnen we het actief aanleren. Dit is een belangrijk principe waar TRT op steunt: het vermogen van onze hersenen om aan bijna elke constante of frequent terugkerende prikkel te wennen. In wetenschappelijke termen heet dit proces ‘habituatie’.

Daarnaast is tinnitus retraining therapy ook gebaseerd op de stelling dat het niet de eigenschappen van de tinnitus zelf zijn die meer of minder leed veroorzaken bij de patiënt, maar de (op den duur) automatische reactie die de patiënt erop vertoont. Het is anders gezegd de manier waarop de patiënt zelf met de tinnitus omgaat die de grootste impact heeft op zijn/haar mentaal welzijn. Sommige mensen die een ‘beperkter’ tinnitusgeluid horen kunnen daar dus mogelijks meer onder lijden dan mensen die een ‘sterker’ oorsuizen ervaren, of omgekeerd, en dat hangt af van persoon tot persoon. De mate van leed en onbehagen is met andere woorden uiterst subjectief.
 

TRT: een persoonlijk traject op lange termijn

Vandaar dat TRT als hoofddoel heeft om de patiënt in kwestie beter te leren omgaan met de tinnitus. Geluidstherapie is binnen TRT slechts één mogelijke tactiek om dat hoofddoel te bereiken, maar geen oplossing an sich. Al kan enkel geluidstherapie dus meer dan voldoende zijn en is een meer overkoepelende strategie (aangevuld met andere tactieken) niet per se nodig, afhankelijk van de patiënt en de mate van last die hij/zij ondervindt. Tinnitus retraining therapy is daarom vaak een behandelingstraject op lange termijn en telkens op maat. Het TRT-team van Lapperre geeft je hier graag meer ondersteuning.
 
Hoe dan ook: chronische tinnitus kan een enorme impact op je levenskwaliteit hebben. Ondervind je er last van, twijfel dan zeker niet om professionele begeleiding in te roepen. De experts van Lapperre helpen je graag mee zoeken naar de voor jou meest geschikte vorm van therapie. Plan vrijblijvend een afspraak in één van onze hoorcentra voor meer advies op maat of neem deel aan onze online infosessie over tinnitus.
 

TRT: gewenning aan en leren omgaan met tinnitus

Merkwaardig genoeg kunnen we in beide gevallen onze hersenen trainen om deze storende geluiden grotendeels te negeren zodat we onze aandacht op andere zaken kunnen vestigen. Bij fysiek waarneembare geluiden leren we dat grotendeels automatisch, bij tinnitus kunnen we het actief aanleren. Dit is een belangrijk principe waar TRT op steunt: het vermogen van onze hersenen om aan bijna elke constante of frequent terugkerende prikkel te wennen. In wetenschappelijke termen heet dit proces ‘habituatie’.
Inschrijven voor online infosessie