De term ‘mate van gehoorverlies’ verwijst naar de verschillende niveaus van gehoorbeschadiging. Jouw gehoorverlies kan van een totaal andere graad zijn dan bij iemand anders. We onderscheiden vier categorieën, maar wanneer een bepaalde meting twee verschillende categorieën begrenst, noemen we dit een combinatie van beide.   

 • Licht  
 • Gemiddeld  
 • Ernstig  
 • Zeer ernstig  

De ‘mate’ van gehoorverlies of het niveau lichten we hieronder toe. Want was mis je van geluiden als je bijvoorbeeld licht gehoorverlies hebt? En wat bij ernstig?   

verschillende niveaus van gehoorbeschadiging
author profile image

Audicien Janosh “Personen met gemiddeld tot ernstig gehoorverlies kunnen gesprekken niet meer volgen zonder hoortoestellen.”

 

De vier categorieën van gehoorverlies in detail

Licht gehoorverlies

Personen met licht gehoorverlies hebben moeite om geluiden onder 40 decibel waar te nemen.   

 • Je hoort het geluid van de koelkastmotor niet meer.  
 • Je hoort de vogeltjes niet meer fluiten.   
 • Je hoort de klok niet meer tikken.   
 • Zachte medeklinkers neem je moeilijker waar.  
 • Je merkt dat je gesprekspartners regelmatig moet vragen om luider te spreken, vooral in luidruchtige omgevingen.   
Gemiddeld gehoorverlies

Gemiddeld gehoorverlies betekent dat je geluiden onder 40 tot 70 decibel niet meer hoort.   

 • Je hebt moeite om zachte en harde klinkers en medeklinkers te onderscheiden.  
 • Je kan gesprekken moeilijk volgen, zeker in rumoerige situaties.  
 • Je mist geluiden uit je dagelijkse omgeving, zoals de motor van een auto.  
De meeste personen met gemiddeld gehoorverlies zijn de ontkenningsfase voorbij. Ze erkennen dat ze een gehoorprobleem hebben en weten dat hoortoestellen nodig zijn.
Ernstig gehoorverlies

Bij ernstig gehoorverlies neem je geen geluiden waar onder de 70 tot 90 decibel.   

 • Je hoort de telefoon niet meer rinkelen.  
 • Je hoort de deurbel niet meer.   
 • Je hoort alleen nog harde geluiden, maar je kan geen gesprekken meer volgen.  
 • Je merkt dat je probeert te liplezen om je gesprekspartner makkelijker te begrijpen.  

Om voor een betere levenskwaliteit te zorgen, zijn hoortoestellen of eencochleair implantaatabsoluut noodzakelijk. Als je nog geen hoortoestel gebruikt, maak daneen afspraak met onze audiciens voor een grondige analyse.  

Zeer ernstig gehoorverlies of doofheid

Bij zeer ernstig gehoorverlies of doofheid neem je alleen nog geluid waar boven 90 decibel.   

 • Je hoort bijna niets meer.  
 • Je begrijpt je gesprekspartner alleen maar door liplezen of gebarentaal.  
 • Zelfs bijzonder luide geluiden, zoals een vliegtuigmotor, zijn amper hoorbaar.  

Zeer ernstig gehoorverlies of doofheid is een uitermate ernstige situatie. In dit stadium bieden hoortoestellen slechts gedeeltelijke verbeteringen, waardoor je omgevingsgeluiden en mondelinge communicatie opnieuw kan waarnemen.  

Blijf niet met je vragen zitten 

Bij Lapperre kan je terecht om je gehoor te laten nakijken. Audiciens meten de intensiteit van een geluid en de mate van gehoorverlies in decibel (dB) tijdens een hoortest. Dit betekent dat je bij een gehoorverlies van 40 dB niet in staat bent geluiden waar te nemen onder 40 dB. Dat is bijvoorbeeld het geluid van rustig verkeer achter een raam met dubbele beglazing.   

 “Gehoorverlies kan tot sociaal isolement leiden. Laat dus tijdig je gehoor testen.”  

We beschouwen je gehoor als normaal als je geluid tussen 20-25 decibel kan waarnemen. Denk aan het getik van een klok of het geritsel van blaadjes. Als je alleen boven dat bereik kunt horen, lijd je waarschijnlijk aan gehoorverlies. 

 

Test je gehoor online  

Ben jij of ken jij iemand die gehoorverlies heeft? Test je gehoor makkelijk online of maak een afspraak bij een audicien voor een gehoortest.  

Maak direct een afspraak